Μετά το κάπνισμα μπαίνει φραγμός και στο αλκοόλ

345

Μάχη κατά των εξαρτήσεων δίνει το υπουργείο Υγείας καθώς, εκτός από το κάπνισμα, ψηλά στην ατζέντα του – σύμφωνα με τις προτεραιότητες που θέτει το νομοσχέδιο για τη δημόσια υγεία – μπαίνει και ο περιορισμός των παραγόντων κινδύνου από την έκθεση στο αλκοόλ.

Μάλιστα, στα σχέδια της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας είναι η άμεση εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυρίως στα σχολεία για τις βλαπτικές συνέπειες της έκθεσης των νέων στο αλκοόλ και της κατάχρησης του, αλλά και η εντατικοποίηση ελέγχων στα σημεία διάθεσης αλκοόλ – με βασικό στόχο να μπει φρένο σε κάθε πράξη παράνομης διάθεσης σε ανηλίκους.

Σημαντικό ρόλο για την εφαρμογή των μέτρων αναμένεται να παίξει και η αυστηροποίηση των κυρώσεων για τις παραβάσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, μέτρο που, όπως διαπιστώθηκε στην πράξη, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.

-Ποια μέτρα θα ληφθούν για τον περιορισμό των επιπτώσεων της χρήσης αλκοόλ

Η αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης θεωρείται η πιο αποδοτική πολιτική για τη μείωση των επιπτώσεων του αλκοόλ στην υγεία

Aύξηση έως και 50% στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης αλκοόλ, εισηγούνται ειδικοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Επικαλούμενοι ευρήματα μελέτης που έγινε σε 16 χώρες, σημειώνουν πως οι φόροι δεν είναι ελκυστικό μέτρο άσκησης πολιτικής, αλλά αποτελούν τον πιο αποδοτικό τρόπο μείωσης στη ζήτηση αλκοόλ.

Η μελέτη αναλύει την σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας μιας σειράς στρατηγικών ελέγχου του αλκοόλ. Αξιολογεί το κόστος και τις επιδράσεις στην Υγεία διαφόρων πολιτικών παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ, σε παγκόσμια κλίμακα περισσότερο από το 5% των θανάτων και το 4% της συνολικής επίπτωσης από παθήσεις σχετίζονται με τη χρήση αλκοόλ.

Οι ειδικοί του ΠΟΥ τονίζουν πως η αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα οινοπνευματώδη ποτά κατά 50% θα ήταν η πιο αποδοτική πολιτική για τη μείωση των επιπτώσεων του αλκοόλ στην υγεία.

Το μέτρο εμφανίζεται πιο αποτελεσματικό από άλλες παρεμβάσεις, όπως ο περιορισμός στις ώρες διάθεσης και η διαφήμιση των ποτών. Εκτιμάται πως το κόστος θα ήταν κάτω από 87 ευρώ για κάθε έτος υγιούς ζωής που θα προέκυπτε ως αποτέλεσμα της πολιτικής.

Οι ειδικοί του Οργανισμού σημειώνουν πως τα χαμηλά επίπεδα συνειδητοποίησης των κινδύνων για την υγεία και οι πιέσεις που ασκούνται από τον κλάδο παρασκευής αλκοολούχων προϊόντων, οδηγούν συχνά σε χαμηλούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Ο ΠΟΥ αναμένεται να θέσει τα στοιχεία υπόψη των στελεχών που λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις, με σκοπό να ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα για πρόληψη των βλαβών από την κατανάλωση αλκοόλ.

Αποτελούν, δε, μέρος των πρόσφατων ενημερώσεων που έγιναν από τον ΠΟΥ για την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδοτικών ασθενειών 2013 – 2020.

Ελλάδα

Τα Μνημόνια έχουν οδηγήσει την Ελλάδα σε αύξηση (και) των φόρων στα οινοπνευματώδη προϊόντα.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών, η χώρα μας έχει την υψηλότερη φορολογία στην Ευρώπη σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα.

Συγκεκριμένα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών διαμορφώνεται σε 25,5 ευρώ ανά λίτρο αιθυλικής αλκοόλης για τα αλκοολούχα και είναι 40% υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 100% πάνω από ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές χώρες και περίπου 450% σε σχέση με την γειτονική Βουλγαρία.