Οικονομικό βοήθημα στους ευάλωτους δημότες Δ.Κηφισιάς εν όψει του Πάσχα 2020

441
Ο Δήμος Κηφισιάς, στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής, προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε απόρους κατοίκους του Δήμου δύο φορές χρόνο, και συγκεκριμένα στις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων.

Προκειμένου να χορηγήσει ο Δήμος το οικονομικό βοήθημα σε απόρους, θα πρέπει οι δικαιούχοι να είναι κάτοικοι Δήμου Κηφισιάς.

Παράλληλα θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

Για την παροχή του βοηθήματος υπολογίζεται το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων, οπότε απαιτείται εκκαθαριστικό από όλα τα ενήλικα μέλη που κατοικούν στην ίδια οικία.

    ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ

1 άτομο : 6.000 €
2 άτομα : 7.200 €
3 άτομα : 8.400€
4 άτομα : 9.600 €
5 άτομα :10.800€
6 άτομα:12.000€
7άτομα:13.200€
8άτομα: 14.400€

Τα παραπάνω εισοδήματα προσαυξάνονται, εάν υπάρχει πιστοποιημένη αναπηρία από υγειονομική επιτροπή ή ενοικιαζόμενη κατοικία, κατά 3.000€ .

  • Οι τόκοι καταθέσεων να είναι έως το ποσό των 200€ το έτος
  • Το όριο ακίνητης περιουσίας έως 150.000€ προσαυξανόμενο 15.000€ για κάθε επιπλέον μέλος
  • Κοινωνική έρευνα όπου απαιτείται

Για όσους αιτήθηκαν  το οικονομικό βοήθημα Χριστουγέννων 2019 και προσκόμισαν τα παρακάτω δικαιολογητικά και εφόσον δεν έχει αλλάξει κάτι στα δεδομένα τους, δεν απαιτείται η εκ νέου προσκόμισή τους εκτός εάν αυτό θεωρηθεί επιβεβλημένο από τους Κοινωνικούς Επιστήμονες της Υπηρεσίας, που ελέγχουν όλα τα στοιχεία. Κατατίθενται μόνο η αίτηση και μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αλλάξει κάτι από τα στοιχεία που δήλωσαν τα Χριστούγεννα 2019.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για νέους αιτούντες

Α. Δικαιούχοι ΚΕΑ ( Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης )
1. Αίτηση – Η αίτηση κατατίθεται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο
2. Αντίγραφο τελευταίας εγκριτικής αίτησης του ΚΕΑ, που να είναι σε ισχύ
3. Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) –φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
4. Εκκαθαριστικό εφορίας & αντίγραφο Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των συνοικούντων ενηλίκων μελών
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(ζητείται αυτεπάγγελτα)
–Σε περίπτωση αλλοδαπών το πιστοποιητικό προσκομίζεται από τον ίδιο και απαιτείται
μεταφρασμένο στα ελληνικά.

Β. Λοιποί δικαιούχοι
1. Αίτηση – Η αίτηση κατατίθεται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Εκκαθαριστικό εφορίας , αντίγραφο Ε1 & εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των συνοικούντων ενηλίκων μελών
4. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία κάποιο μέλος , απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(ζητείται αυτεπάγγελτα)
– Σε περίπτωση αλλοδαπών το πιστοποιητικό προσκομίζεται από τον ίδιο και απαιτείται
μεταφρασμένο στα ελληνικά.
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο Κηφισιάς (απευθυνθείτε στο κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου Διονύσου & Μυρσίνης / Δικαιολογητικά : ταυτότητα -Λογαρ.ΔΕΚΟ & εκκαθαριστικό)
7. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ
8. Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ (εάν υπάρχει)
9. Μισθωτήριο συμβόλαιο (εάν υπάρχει)
10. Απόφαση αναπηρίας (εάν υπάρχει)
11. Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αιτούντα και σε περίπτωση που επιθυμεί να κατατεθεί σε λογαριασμό τρίτου, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα που να δηλώνει τον Iban λογαριασμό και το όνομα.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον κριθούν απαραίτητα.Όταν πρόκειται για άτομα που συμβιώνουν στην ίδια οικία, δικαίωμα αίτησης έχει ο ένας εξ΄ αυτών Τονίζεται ότι κανένας δεν επιτρέπεται να υποβάλει διπλή αίτηση.

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά βάσει της υπ’ αριθμ 11/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

θα κατατίθενται  κατόπιν ραντεβού  στην Κοινωνική Υπηρεσία

 της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

                              έως  6/3/2020

Μετά την πάροδο της  ημερομηνίας αυτής (6η Μαρτίου 2020),  οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου και θα αξιολογούνται ως εκπρόθεσμες και απορριπτέες.

                        Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία:

Μαρίνου Αντύπα 3, Κάτω Κηφισιά

τηλ. 2108082994 & 2108014249