Δήμος Κηφισιάς: Ενημέρωση για την κομποστοποίηση

253

Ο Δήμος Κηφισιάς προτίθεται να επεκτείνει το δίκτυο καφέ κάδων για τη χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUk17HwpaYJX6rnzbwN_QlU6mWlzB9Uv6R-Leb0k5x_SdRqw/viewform?vc=0&c=0&w=1

υπάρχει σχετικό ερωτηματολόγιο για τη συμμετοχή στην χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων – καφέ κάδος

Τι είναι η κομποστοποίηση;

Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια σε οργανικά στοιχεία σκούρα ουσία, που λέγεται κομπόστ  και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί  ως εδαφοβελτιωτικό- λίπασμα για τον κήπο.

Τα υλικά που συλλέγονται στον καφέ κάδο οδηγούνται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) του ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) στη Φυλή.

Ποια τα οφέλη;

Μείωση των σκουπιδιών, εξοικονόμηση χρημάτων, προστασία του περιβάλλοντος και συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ.

Στον Δήμο Κηφισιάς θα μπορούσαμε από την σωστή ανακύκλωση και την κομποστοποίηση να έχουμε πολλαπλά οφέλη όπως η μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται για ταφή σε ποσοστά 42% των σύμμεικτων οικιακών απορριμμάτων.

Τι κομποστοποιείται και τι όχι;

Στον κομποστοποιητή μπορούν να μπουν υπολείμματα φρούτων, φρούτα και φλούδες των φρούτων, ξηρούς καρπούς με τα τσόφλια τους, μικρά κλαδάκια, φύλλα δένδρων, χόρτα, φίλτρα καφέ, φακελάκια τσαγιού, στάχτη από το τζάκι, τσόφλια αυγών, χαρτί κουζίνας κλπ.

Στη λίστα των υλικών που δεν κομποστοποιούνται  είναι τα ωμά τρόφιμα (όπως κρέας, ψάρια), το λάδι, τα περιττώματα ζώων, το χρωματιστό γυαλιστερό χαρτί (πχ περιοδικά) κλπ, καθώς μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα εξ’ αιτίας της ανάπτυξης μικροβίων και να υποβαθμίσουν την ποιότητα του παραγόμενου κομπόστ.