Παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών

1039

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση αποφασίζεται η παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών αλλά και μερική επανεκκίνηση συγκεκριμένων, όπως αυτή ρυθμιζόταν στην προηγούμενη ΚΥΑ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση  αποφασίζεται η παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών αλλά και μερική επανεκκίνηση συγκεκριμένων, όπως αυτή ρυθμιζόταν στην προηγούμενη ΚΥΑ ( υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) , έως και τις 31 Μαΐου 2020, για προληπτικούς λόγους, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19

Για την Κοινή Υπουργική Απόφαση αποφασίζεται η παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών αλλά και μερική επανεκκίνηση συγκεκριμένων, όπως αυτή ρυθμιζόταν στην προηγούμενη ΚΥΑ Εδώ