Δήμος Κηφισιάς: Ξεκίνησε η κατασκευή αγωγών Ακαθάρτων σε τμήματα οδών

0
172

Ξεκίνησε η κατασκευή αγωγών Ακαθάρτων δευτερεύοντος δικτύου σε τμήματα οδών του Δήμου Κηφισιάς, συνολικού μήκους 1546 μέτρων, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 752.000 ευρώ (με ΦΠΑ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής έως το ποσό των 400.000 ευρώ και από ιδίους πόρους του Δήμου Κηφισιάς για το επιπλέον ποσό των 352.000 ευρώ.

Το έργο ξεκίνησε από την οδό Κίμωνος στο τρίγωνο Φραγκοπούλου και έπονται η οδό Αιγίνης, Νικολάου κ. α.

Η κατασκευή του έργου γίνεται βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων της μελέτης του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του Δήμου Κηφισιάς, που έχει εκπονηθεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π.