Κοινοτικού Συμβουλίου Ν. Ερυθραίας στις 14 Σεπτεμβρίου 2020

49
Κοινοτικό Συμβούλιο
Κοινοτικό Συμβούλιο 14 -9- 2020

Τακτική συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ν. Ερυθραίας την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου  του έτους 2020  και ώρα 20:00 στο κτίριο της Λουκή Ακρίτα 4, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

      Α. Ενημέρωση Συμβουλίου.

      Β. Επικύρωση Πρακτικών.

      Γ. Τακτικά Θέματα.

Θέμα 1ο:   Συζήτηση επί των προτάσεων για το  Τεχνικό πρόγραμμα – Προϋπολογισμό.  

                  για το έτος 2021.

Θέμα 2ο: «Κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Γ.Παπανδρέου και Ήρας.»

Θέμα 3ο : « Οριοθέτηση εισόδου χώρου στάθμευσης επί της οδού Έλλης 3 στη Νέα                   

                  Ερυθραία».

Θέμα 4ο: «Κατάργηση ή μη θέσης περιπτέρου που βρίσκεται επί της πλατείας 28ης Οκτωβρίου, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου έναντι αρ.24 στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.»

Θέμα 5ο:  Επί της Μ.Π.Ε για το έργο κομβικός σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Θέμα 6: Κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και Λουκή Ακρίτα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΛΟΥΜΠΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ