Δήμος Κηφισιάς:Δημοτικό Συμβούλιο στις 04-11-2020 19:30

57
Δημοτικό Συμβούλιο στις 04-11-2020 19:30 μέσω τηλεδιάσκεψης

Την 18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις , ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με:

 • το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» – ΦΕΚ 55/11-3-2020,
 • την υπ’αρ. 18318/13-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση Συλλογικών οργάνων των δήμων και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19»,
 • το άρθρο 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» – ΦΕΚ 75/ 30-3-2020,
 • την υπ’αρ. 40/31-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και των δήμων»,
 • –  την υπ’αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,
 • την υπ΄αρ. 60249/22-9-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Συνεδριάσεις         δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού», με τα εξής θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 21-10-2020.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60΄

    (40΄ερωτήσεις – τοποθετήσεις και 20΄απαντήσεις) + 15’ των πολιτών

Δ. Έκτακτα θέματα 

Ε. Τακτικά θέματα

 1. Επί της 694/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της  Γ΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου οικ. έτους 2020.
 • Έγκριση επιχορήγησης του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Κηφισιάς για την ολοκλήρωση του Πνευματικού Κέντρου του ναού.
 • Λήψη απόφασης για την ταφή ατελώς υπαλλήλου του Δήμου Κηφισιάς.
 • Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο» επί της οδού Όθωνος 99 και Λ. Κηφισίας, Ο.Τ. 82, Κηφισιά.
 • Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «κομμωτήριο – αισθητική – περιποίηση νυχιών» επί της οδού Αργυροπούλου 2,  Ο.Τ. 73, Κηφισιά.
 • Σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου στο , σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως (Αριθμός Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 569/2020).
 • Πρακτική άσκηση της σπουδάστριας του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Αγ. Στεφάνου, Π. Α.-Χ. του Ιωάννη, με ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, στο τμήμα Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής.
 • Εκδίκαση ενστάσεων κατά της γνωμοδότησης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. (74η πράξη/  10η Συνεδρίαση /14-10-2019) για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με άρση της  απαλλοτρίωσης στο  τμήμα  της οδού Αιγίνης μεταξύ των Ο.Τ. 291-310 στην Κηφισιά.
 • Επί της 61/2020 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί μετατόπισης περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 59 Πλατείας 28ης Οκτωβρίου στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας, σε νέο σημείο επί της οδού Ελαιών και Ρέμβης στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.
 1. Επί της υπ’ αρ. 28/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί επικαιροποίησης της υπ΄ αριθμ. 31/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας, σχετικά με τη λήψη μέτρων για την ασφαλή διέλευση οχημάτων στη συμβολή των οδών Κρήνης και Κ. Βάρναλη, Ν. Ερυθραία.
 1. Επί της υπ’ αρ. 36/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί επικαιροποίησης της υπ΄ αριθμ. 46/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας για την κατασκευή διάβασης πεζών στην συμβολή των οδών Στροφυλίου και     Γρηγορίου Ε΄, Ν. Ερυθραία.
 1. Επί της υπ’ αρ. 80/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας, πέριξ της πλατείας Πλαστήρα.
 1. Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής για τις γενικές συνελεύσεις της «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» έτους 2020.
 1. Επί των εισηγήσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, για ανάκληση προηγούμενων αποφάσεων του Δ.Σ., την εκ νέου ανάθεση και τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρων.
 1. Επί των εισηγήσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, που αφορούν την ανάθεση και τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρων.
 1. Επί της εισήγησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την διαχείριση πρασίνου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ