2η Συνάντηση Δικτύου Φορέων Σχεδίου Έργου ΣΒΑΚ Δήμου Κηφισιάς

0
137

Ο Δήμος Κηφισιάς, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και θα ολοκληρωθεί εντός του 2020 οργανώνει τη δεύτερη συνάντηση την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020, στις 11:30π.μ., Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς (Διονύσου και Μυρσίνης 2, Δημαρχείο Κηφισιάς), που αποσκοπεί στο συμμετοχικό σχεδιασμό για την βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης των πολιτών.

Βασικό αντικείμενο της δεύτερης συνάντησης είναι η πιο ενεργή συμμετοχή των πολιτών και των φορέων του Δήμου στις διαδικασίες εκπόνησης του σχεδίου. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση της Αρχικής Διατύπωσης του Οράματος, καθώς και των Προτεραιοτήτων και των Μετρήσιμων Στόχων λαμβάνοντας υπόψη και τα μέχρι σήμερα καταγεγραμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητα τους.

Με το ΣΒΑΚ του Δήμου Κηφισιάς επιδιώκεται η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και του δημόσιου χώρου, μέσα από παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης των όρων και των υποδομών αστικής κινητικότητας, καθώς και η ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα των μεταφορών στην πόλη.

Το ΣΒΑΚ αντιμετωπίζει τα ζητήματα της αστικής κινητικότητας σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης, το αστικό πράσινο, την οργάνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, τις αστικές υποδομές, την ενεργειακή απόδοση της πόλης, καθώς και την καθημερινότητα των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών. Ταυτόχρονα δίνει έμφαση σε ζητήματα ασφάλειας, πρόσβασης σε εμπορεύματα και υπηρεσίες, αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου, μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας και άμβλυνσης των συγκρούσεων των χρήσεων γης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης Συνάντησης Δικτύου Φορέων Σχεδίου Έργου ΣΒΑΚ Δήμου Κηφισιάς

11.30-11.35 Χαιρετισμοί
Γεώργιος Θωμάκος, Δήμαρχος Κηφισιάς
Αλέξιος Μακρής, Αντιδήμαρχος Κηφισιάς

11.35-11.50 Σχεδιάζοντας ένα Όραμα για τον Δήμο Κηφισιάς
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Διδάκτωρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Μέλος Ε.ΔΙ.Π., Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π., Μονάδα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ΕΜΠ

11.50-12.30 Σύνοψη Εργασιών Α’ Σταδίου
Θοδωρής Μαυρογεώργης, MSc Συγκοινωνιολόγος – Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, «ΜΣΜ – ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»

12.30-12.45 Site και Πλατφόρμα ΣΒΑΚ/ Προτεραιότητες και Μετρήσιμοι Στόχοι
Χρήστος Καρολεμέας, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Πτυχιούχος ΜΔΕ στη Γεωπληροφορική – MSc ΕΜΠ, Υποψήφιος Διδάκτορας στο Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής της ΣΑΤΜ ΕΜΠ, Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ

12.45-13.30 Ερωτήσεις και ανοιχτή συζήτηση

13.30-13.40 Συμπεράσματα και επόμενα βήματα
Αλέξιος Μακρής, Αντιδήμαρχος Κηφισιάς