Καλοκαιρινός Παιδότοπος της Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Κηφισιάς

59

Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι Ν Ο Σ    Π Α Ι Δ Ο Τ Ο Π Ο Σ  2020

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η «Κοινωνική Μέριμνα» Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κηφισιάς, πρόκειται να υλοποιήσει για 22η συνεχή χρονιά, το πρόγραμμα : « Καλοκαιρινός Παιδότοπος ».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δημιουργική απασχόληση παιδιών ηλικίας 5,5 έως 12  ετών, αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο τους, με ψυχαγωγικά προγράμματα, διαγωνισμούς, εκπαιδευτικά παιχνίδια, διαγωνισμούς και δραστηριότητες όπως μουσική, εικαστικά, γυμναστική και θεατρικό παιχνίδι.

              Σχολεία υλοποίησης του προγράμματος:

  • 3ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς  ( Δειράδων και Πηγών, Ν. Κηφισιά)
  • 5ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς  ( Μπακογιάννη 31, Α. Κηφισιά)
  • 6ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς   ( Λ. Κατσώνη 53 , Κ. Κηφισιά)
  • 7ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς   ( Πλατεία Πολιτείας)
  • 8ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς  ( Ναυπλίου & Πελοποννήσου, Αδάμες)
  • 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας ( Κορίνθου 12 , Ν. Κηφισιά)

Φέτος δε θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα τα 1ο , 2ο και 4ο Δημ. Σχ. Κηφισιάς, καθώς και τα 2ο και 3ο Δημ. Σχ. Ν. Ερυθραίας, λόγω έργων που θα γίνουν στα κτήρια.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από 06/07/2020 έως και 31/07/2020 καθημερινά Δευτέρα ως Παρασκευή, 8:00 – 14:30.

           Λόγω της πανδημίας του Covid -19, θα τηρηθούν στο πρόγραμμα όλα τα μέτρα του ΕΟΔΥ που ίσχυσαν κατά την επαναλειτουργία των Δημοτικών Σχολείων:

Μειωμένος αριθμός μαθητών ανά τμήμα, θρανία με αποστάσεις 1,50μ., διαφορετικά διαλείμματα, διπλή καθαριότητα και απολύμανση όλων των χώρων στα διαλείμματα, αντισηπτικά στις αίθουσες και νοσηλεύτρια σε δυο σχολεία που διαθέτουν αίθουσα για αναρρωτήριο.

Για τον ίδιο λόγο φέτος το πρόγραμμα εκτός από τους Δασκάλους και Νηπιαγωγούς, θα το πλαισιώσουν μόνο Γυμναστές, Εικαστικοί, Θεατρολόγοι και Μουσικοί. Απαγορεύεται η είσοδος των Γονέων στον χώρο του σχολείου. Τα παιδιά εκτός από το δεκατιανό τους πρέπει να έχουν και μπουκαλάκια με νερό μαζί τους, αφού οι εξωτερικές βρύσες δε θα λειτουργούν, καθώς και ό,τι τους ζητηθεί από τους εκπαιδευτικούς, π.χ. χρώματα, μπλοκ ζωγραφικής κλπ.

Επειδή λόγω των μέτρων, ο αριθμός των μαθητών που θα συμμετέχει σε κάθε σχολείο, είναι μικρότερος από τον περσινό, γι’ αυτό θα προηγηθούν οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δυο γονείς ή είναι παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών που ο γονιός είναι εργαζόμενος.

Εάν σας ενδιαφέρει η συμμετοχή του/των παιδιών σας στο πρόγραμμα, συμπληρώστε τη δήλωση συμμετοχής έγκαιρα  μαζί με τις βεβαιώσεις εργασίας σας, τη βεβαίωση  του νηπιαγωγείου για τα μικρά παιδιά, τα χρήματα και παραδώστε τα στα γραφεία της Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Κηφισιάς (Διονύσου 73 και Γορτυνίας), από Δευτέρα 29 Ιουνίου έως & Πέμπτη  2  Ιουλίου 2020 και ώρες 9:00-13:00.

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

                                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΛΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ

Ονομ/νυμο πατέρα τηλ.
Ονομ/νυμο μητέρας τηλ.
Ονομ/νυμο παιδιού τάξη αποφοίτησης 
Ονομ/νυμο παιδιού τάξη αποφοίτησης 
Ονομ/νυμο παιδιού τάξη αποφοίτησης 
Ονομ/νυμο παιδιού τάξη αποφοίτησης 
Σχολείο που φοιτά/φοιτούν:
Διεύθυνση κατοικίας:                                                               τηλ.
Δημοτικό Σχολείο που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα Ώρα αποχώρησης
Ονομ/νυμο συνοδούτηλέφωνοΣχέση με το παιδί13:30
     14:00
     14:30
Κάποια πληροφορία για το παιδί που θα πρέπει να γνωρίζουν οι υπεύθυνοι:
 
Κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα: 60€ (1 παιδί) 100€ ( 2 παιδιά) 120€ (3 παιδιά και άνω)
Ειδικές συμμετοχές ΑΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΟΑΕΔ: ΔΩΡΕΑΝ ΓΟΝΕΙΣ ΄Η ΠΑΙΔΙΑ ΑΜΕΑ: ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΩΣ 15.000€ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 50% ΕΚΠΤΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: 50% ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ: Επιθυμώ να συμμετάσχει το παιδί μου στο Πρόγραμμα « Καλοκαιρινός Παιδότοπος 2020 », το οποίο θα διαρκέσει από 06/07/2020 έως και 31/07/2020, Δευτέρα ως Παρασκευή 8:00-14:30 και αναλαμβάνω την ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά προξενήσει το παιδί μου κατά τη διάρκεια του προγράμματος μέσα στον χώρο του σχολείου.

Έχω λάβει γνώση ότι η Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνω στην παρούσα αίτηση, καθώς και όσα εμπεριέχονται σε τυχόν συνημμένα δικαιολογητικά δυνάμει των εννόμων υποχρεώσεων και συμφερόντων της για τον σκοπό που υποβάλλω την παρούσα αίτηση. Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο έχουν συλλεχθεί, δε θα τα γνωστοποιήσει σε τρίτους και δε θα τα διαβιβάσει εκτός Ελλάδας.

Γνωρίζω ανά πάσα στιγμή ότι μπορώ να ασκήσω τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης με την υποβολή αίτησης στη δ/νση της Κοινωνικής Μέριμνας ( Διονύσου 73 και Γορτυνίας, Κηφισιά ) υπόψη DPO ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση pronia@kifissia.gr , καθώς και εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μου να προσφύγω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr. )

Δηλώνω ότι ασκώ τη γονική μέριμνα του/των ανωτέρω αναφερόμενου/ων ανηλίκου/ων.

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………..                    Ο/Η/ Αιτών/ούσα

Κηφισιά:      /     /   2020                                                                                               ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2106233315 / 2108019633 / 2106231638