Κηφισιά: Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες, Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή

137

Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή”
Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, ώρα 18:00-21:00 στο Δημόσιο ΙΕΚ Κηφισιάς – ΟΑΕΔ, Γ. Λύρα 140 και Τατοΐου , Κηφισιά (Κτίριο Α).

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση (εδώ)