Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης

275

Στον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης», προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς, την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2020.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο  Δημοτικός Σύμβουλος Νικήτας Κόκκαλης και Αντιπρόεδρος ο  Χάρης Πάτσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης»  είναι:

Τακτικά μέλη από την παράταξη του Δημάρχου

ο Δημοτικός Σύμβουλος:  Νικήτας Κόκκαλης

οι Δημότες:                     Άρης Χρυσόγελος        

                                       Ελένη Βαλμά               

                                      Χρήστος Μαντάς          

                                     Σωτήρης  Καρύδας      

                                     Μερόπη Σεβαστού       

                                     Μαρία Λεγάντη           

                                     Ελένη Πατσαρού         

                                     Θεόδωρος Βουρλιωτάκης

Αναπληρωματικά μέλη από την παράταξη του Δημάρχου

οι Δημότες:                    Μιχάλης Ρεμούνδος

                                     Παρασκευή Μπερέκου

                                     Δήμητρα Πιθαρούλη

                                     Άννα Σφαντού – Κατσάπη

                                     Άρης Σταυρόπουλος

Τακτικά μέλη από τις λοιπές παρατάξεις

οι Δημότες:                    Χάρης Πάτσης

                                    Φάνης Μαλακόντας

Αναπληρωματικά μέλη από τις λοιπές παρατάξεις

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:  Χρήστος Καλός

                                     Νικολέττα Ποντικάκη

Για τις θέσεις των (2) Διευθυντών των Σχολείων οι κ.κ.:

Μεριχωβίτης Ιωάννης, 1ο Δ.Σ. Ν. Ερυθραίας

Τσιώτας Παντελής, 2ο Δ.Σ. Ν. Ερυθραίας

με αναπληρωματικά μέλη τους κ.κ.:

Χρισταπόστολο Λάμπρο, 7ο Δ.Σ. Κηφισιάς

Κωνσταντίνο Πρέντο, 6ο Δ.Σ. Κηφισιάς

Για τη θέση της (1) Νηπιαγωγού η κ.:

Βασαλάκη Μαρία

με αναπληρωτικό μέλος την κ. Δέσποινα Αποστολίδου

Για τη θέση από την Ένωση Γονέων  ο κ.:

Βασίλης Αρβανιτίδης

με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Γρηγόρη Ρογκάκο.

Η διάρκεια της θητείας της εν λόγω Επιτροπής ορίζεται για ένα (1) έτος.